Trezește-te

Prins ca într-un vis, o vrajă trupească.
Mă seacă cu năluciri ce-mi fac suflul ca de iască,
Mintea cade întru întuneric,
Și iar mă comport ca un nemernic!

O moarte! Ce dis de dimineață mă trezeai,
În stări de minunată candoare,
Ochii deschideam spre cer și soare.
Semnul crucii. Slavoslovire. Spre lupte mă duceai!

Dar iată moarte, ai fugit!
Și aducerea-mi aminte, s-a pitit!
Tu, ce mă îmboldeai spre Viață,
Te-ai ascuns un pic de a mea față!

Și vai mie, fără aducere-mi aminte de moarte,
Am uitat de Viață,
De rugăciune și de nevoință!
Și mă bălăcesc ca porcul, întru a doua moarte!

Trezește-te suflet uituc,
Suflete-mi adormit
Ieși din bezna păcatului
Și pururi rugi înalță Împăratului!

Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul 20.6

Fericit şi sfânt este cel ce are parte de învierea cea dintâi. Peste aceştia moartea cea de a doua nu are putere, ci vor fi preoţi ai lui Dumnezeu şi ai lui Hristos şi vor împărăţi cu El mii de ani.

Advertisements

Sabia răbdării

Sabia răbdării

Ridică sabia răbdării
Când boierii te dau ocării
Inimilor apropiate
La care ai așteptări prea-așteptate

Ține minte,
Blestemat ești frate,
De nădejdea în om ai pus,
În loc s-o ai în Cel de Sus!

Roagă-te neîncetat,
Ca afundat în mlaștină până la cap,
Cu o piatră deasupra ta,
Osânda așteptând pururea.

Cu astă sabie ascuțită
Din inimă pornită
În răbdare călită
Cu smerenie împodobită
Înduplecă pe Domnul Iisus
Să-ți dea dar de Sus
Lacrimi izvor
Ce curg ușor
În suflet boare tihnită
Inimă odihnită.

Pre Podu Vârtos

Când apusul nu-l vezi
Căci puii se zbenguie virtuos
Printre verzile livezi
În raiul sădit în Podul Vârtos
Doar răsăritul îl vezi,
În ochii lor limpezi.

Dar un șarpe slinos,
Își bagă coada în locul nepăzit
Căci pre acest pământ nu e Arhanghel rânduit
De rugă nu aduci Dommnului ca prinos.

Pocăiește-te tătuțu-le și ieși din lenevire
Paza trezviei ridică și luptă pentru mântuire
Căci vrăjmașul nu doarme
Și spre tine aruncă ale lui hoarde

Rugăciunea de pocăință
Ca un soare pe cer e a minții trebuință
Roagă Domnului ca lumina să răsară
Să alunge duhurile din întunecata minte amară.

Dă-mi lucrarea credinței,
Dă-mi pavăza gurii și rugăciunea minții,
Doar a mea e vina Doamne! Dă-mi răbdare.
Iuțimea-mi-ntoarce spre duhovnicească lucrare.

Primește prinosul gurii
Nu mă lăsa la a neamurilor furii.
Pentru rugăciunile Maicii Domnului,
Nu mă lăsa pe mâna mea, nu mă lăsa pe mâna omului.

Iartă ticăloșia mea ce pururea o săvârșesc înaintea Ta.

Stră-stră-maică arhetip pentru moderna maică

8.mai.2016

O, maică a zecilor de prunci unde ai apus,
O, femeie sfântă unde te-ai ascuns?
Unde ai plecat strămoașă și străbunică,
Pe unde te ascunzi sfântă bunică?

De ce nu răsari mai des în acest veac modern
Ce omul uită de moarte și se crede etern
Unde ești tu moșule și strămoșule ce cu trudă creșteai,
Și din mâna ta de Domnul binecuvântată, hrăneai prunci și copiii alai?

Cum strămoașă maică pentru zeci de prunci trudeai
Și timp să coși, să țeși, să speli, să gătești tot aveai?
În ce timp etern a-ți trăit,
Cu războiul la ușă și pământul de sânge înroșit.

Cum de era putință pentru tot,
Și ce cruce mucenicească ducea-ți cot la cot.
Cu dragoste de prunci, de neam și țară
Și de liturghie din primavară în primăvară.

Oh, veșnică trăire de Înviere!
Oh, veșnică bucurie,
Pe ale voastre morminte adie!
Câtă zâmbete îngerești,
Și cătă bucurie vă dădeau pruncii îngerești.

Dar și în cât sânge și sudoare,
Pentru ale Domnului odoare
Se frângeau ale voastre mâini,
Construind ale Duhului Sfânt fântâni.

Căci asta-s inimiile de prunci,
Botezate și cuminecate,
În brațele maicilor legănate,
Și în cântec și rugăciuni cântate.

Oh maicilor sfinte cu a muceniciei cunună,
Nu ați apus!
Ci în cer și nouri cu Domnul
Și pruncii v-ați ascuns.

Din răsăritul și pururi împrimăveritul Cer
Rugi ridicați ca Domnul să ne dea putere
Să împlinim porunca Lui, ce în veci nu piere:
Crește-ți, înmulțiți-vă! Prunci crește-ți și pentru păcate pocăiți-vă!

Rabdă-te și pe tine

Versificări Din învățurile Sf. Nicon de la Optina

30.11.2014

Rabdă-te și pe tine

Nu deznădăjdui când vezi în tine
Felurite neputințe, ce nu-s de bine
Nervii încordați te umbresc
Iar stările rele nu te păsuiesc.

Rabdă-te pe tine,
Chiar și când nu faci nimic bine.
Ține minte că totu-i trecător,
Pe pământ muritor.

Nu primi nici un gând de sinucidere
Disprețuiește aste gânduri și ia-le-n râdere!
Dacă Domnul îndelung ne rabdă,
Cum să gândim așa neghioabă ?

Alungă această cursă,
Nu te lăsa de vrăjmaș împunsă.
Doamne! Întărește-ne puterile sufletești
Și înzdrăvenește-le și pe cele trupești.
Căci pe Tine te voim,
Milostiv fi nouă, păcătoșilor ce ne pocăim!

Nu deznădăjdui când vezi în tine feluritele ne­putinţe. Acest lucru depinde mult de stările prin care treci şi de nervii încordaţi. Rabdă-te şi pe tine! Să dea Dumnezeu să ţi se întărească puterile sufleteşti şi trupeşti! Despre sinucidere să nu-ţi îngădui nici cel mai mic gând! Alungă de la tine această cursă a vrăjmaşu­lui! Eu văd în tine dorinţa de a duce o viată creştinească bună, iar dacă aceasta există, înseamnă că sufletul tău este viu. Sfântul Nicon de la Optina.

Unde să fie nădejdea

Versificări Din învățurile Sf. Nicon de la Optina

30.11.2014

Unde să fie nădejdea

Tot timpul, copilașul meu
Nădejdea să fie la Dumnezu
Niciodată omul nu te poate mângaia
Fără hotărarea lui Dumnezeu, nici apăra.

Contrar să crezi,
Nici să cutezi!
E o greșeală fatală,
E o greșeală letală!

Domnul trebuie să rânduiască
Căci altfel omu-i, doar iască.
Fără ajutor de Sus:
Omul e neputincios; e mult spus!

Citat: Niciodata, copilasul meu, nu trebuie sa-ti pui nadejdea in om. Aceasta este o mare greseala, este o greseala fatala. Fara hotararea lui Dumnezeu omul nu te poate apara, nici mangaia. Trebuie sa randuiasca Dumnezeu. Fara ajutorul lui Dumnezeu omul este neputincios. Sfantul Nicon de la Optina.

În Iordan

În Iordan

06.01.2016 10:15 p.m.

În Iordan Te-ai botezat Doamne.
Fruntea de prunc ți se închină,
Apa Bobotezii cade pe el lină.

Sărutul părintesc pe chipul de Înviere,
Mângâie căpșorul curat
Mirosul de busuioc, sboară-n cerdac.

Ochișori de licurici,
Cruce de mir pe fruntea senină,
Bucurie duhovnicească și divină,

Mulțumesc Doamne, Mulțumesc.
Nu e cuvânt pământesc,
Pentru a mulțămi darului Ceresc.

Așa cugeta întru suspinuri și chinuri.
Inima unui tâlhar ticălos,
Topit de dăruirea lui Hristos.

Faptele tălharului îl duceau la vale.
Dar șuvoiul Iordanului lui Hristos
Îi schimbă viața ce și-o irosea fără folos.